Journals →  Gornyi Zhurnal →  2015 →  #10 →  Back

PROBLEMS OF RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL
ArticleName Assessment of seismic hazard in choosing of a radioactive waste disposal location
DOI 10.17580/gzh.2015.10.07
ArticleAuthor Gvishiani A. D., Dzeboev B. A.
ArticleAuthorData

Author 1:
Name & Surname: Gvishiani A. D.
Company: Geophysical Center of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)
Work Position: Head of Department
Scientific Degree: Doctor of Physico-Mathematical Sciences
Contacts: a.gvishiani@gcras.ru

 

Author 2:
Name & Surname: Dzeboev B. A.
Company: Geophysical Center of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)
Work Position: Researcher
Scientific Degree: Candidate of Physico-Mathematical Sciences

Abstract

The authors appreciate participation of V. N. Tatarinov, Head of Laboratory at the Geophysical Center of the Russian Academy of Sciences, in this research. Development of nuclear energy engineering is impossible without handling the problem of disposal of high-level radioactive waste RAW in deep geological formations. When studying the problem of underground isolation of RAW, it is necessary to account for probable strong earthquakes in the area. So, the task of localization of a strong earthquake is an important part of assessment of seismic hazard when selecting a place for underground isolation of RAW. The Geophysical Center of the Russian Academy of Sciences has developed the original algorithm FCAZ (Fuzzy Clustering And Zoning), enabling forecasting strong earthquakes based on clusterization of epicenters of weak earthquakes. Using FCAZ, identification and zoning of probable magnitude М ≥ 5 earthquakes in the Caucasus area has been implemented. The detected potential high-seismic earthquakes are well consistent with location of epicenters of historical and instrumentally identified earthquakes with the magnitude М ≥ 5. This tells for the reliability of FCAZ. The reliability of the obtained results is proved also by the consistency with the early zoning made using gravimetry and geological methods. Application of FCAZ is advisable in choosing locations of RAW disposal at the first hierarchical level of the IAEA classification.
The study was supported by Russian Foundation for Basic Research, Project No. 15-05-07436.

keywords Radioactive waste (RAW), RAW disposals, seismic hazard, seismic hazard assessment system
References

1. Ulomov V. I., Shumilina L. S. Komplekt kart Obshchego seysmicheskogo rayonirovaniya territorii Rossiyskoy Federatsii — OSR-97. Masshtab 1:8 000 000. Obyasnitelnaya zapiska (Set of maps of General seismic zoning of Russian Federation territory – OSR-97. Scale 1:8 000 000. Explanatory note). Moscow : United Institute of Physics of Earth of Russian Academy of Sciences, 1999. 57 p.
2. Barinov A. S., Prozorev L. B., Morozov V. N., Tatarinov V. N. Monitoring deformatsiy zemnoy poverkhnosti kak osnova geoekologicheskoy bezopasnosti khranilishch radioaktivnykh otkhodov (Monitoring of Earth surface deformation as a basis of geoecological safety of radioactive waste storages). Geoekologiya. Inzhenernaya geologiya. Gidrogeologiya. Geokriologiya = Environmental Geoscience. 2009. No. 5. pp. 425–532.
3. Belov S. V., Morozov V. N., Tatarinov V. N., Kamnev E. N., Zammer Y. Izuchenie stroeniya i geodinamicheskoy evolyutsii nizhnekamskogo massiva v svyazi s zakhoroneniem vysokoaktivnykh radioaktivnykh otkhodov (Research of structure and geodynamic evolution of Nizhnekamsk massif in connection with disposal of high-level radioactive wastes). Geoekologiya. Inzhenernaya geologiya. Gidrogeologiya. Geokriologiya = Environmental Geoscience. 2007. No. 3. pp. 248–266.
4. Anderson E. B., Belov S. V., Kamnev E. N., Kolesnikov I. Yu., Lobanov N. F., Morozov V. N., Tatarinov V. N. Podzemnaya izolyatsiya radioaktivnykh otkhodov (Underground isolation of radioactive wastes). Moscow : Gornaya kniga, 2011. 592 p.
5. Morozov V. N., Kolesnikov I. Yu., Tatarinov V. N., Tatarinova T. A. Prognozirovanie napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya nizhnekamskogo massiva kak vozmozhnogo mesta podzemnoy izolyatsii radioaktivnykh otkhodov (Forecasting of stress-strain state of Nizhnekamsk massif as a possible plase of underground isolation of radioactive wastes). Vestnik Kamchatskoy Regionalnoy Assotsiatsii «Uchebno-Nauchnyy Tsentr». Nauki o Zemle = Bulletin of Kamchatka Regional Association «Scientific-Research Center». Earth Sciences. 2009. No. 2, Iss. 14. pp. 90–99.
6. Laverov N. P., Omelyanenko B. I., Velichkin V. I. Geologicheskie aspekty problemy zakhoroneniya radioaktivnykh otkhodov (Geological aspects of the problem of radioactive waste disposal). Geoekologiya = Geoecology. 1994. No. 6. pp. 3–20.
7. RB-019-01. Otsenka seysmicheskoy opasnosti uchastkov razmeshcheniya yaderno- i radiatsionno opasnykh obektov na osnovanii geodinamicheskikh dannykh (RB-019-01. Assessment of seismic danger on the sites of placing of nuclear- and radiation-dangerous objects on the basis of geodynamic data). Moscow, 2001. (in Russian).
8. Gvishiani A. D., Gorshkov A. I., Rantsman E. Ya., Sisternas A., Solovev A. A. Prognozirovanie mest zemletryaseniy v regionakh umerennoy seysmichnosti (Forecasting of earthquake places in the middle seismicity region). Moscow : Nauka, 1988. 176 p.
9. Solovev A. A., Gvishiani A. D., Gorshkov A. I., Dobrovolskiy M. N., Novikova O. V. Raspoznavanie mest vozmozhnogo vozniknoveniya zemletryaseniy: metodologiya i analiz rezultatov (Identification of possible earthquake places: methodology and analysis of results). Fizika Zemli = Izvestiya. Physics of the Solid Earth. 2014. No. 2. pp. 3–20.
10. Dzeboev B. A. Klasterizatsiya v raspoznavanii mest vozmozhnogo vozniknoveniya silnykh zemletryaseniy v Kalifornii i na Kavkaze : dissertatsiya kandidata fiziko-matematicheskikh nauk (Clusterization in definition of places of possible violent earthquakes in California and in the Caucasus : Dissertation of Candidate of Physical-Mathematical Sciences). Moscow, 2014. 132 p.
11. Gvishiani A., Dobrovolsky M., Agayan S., Dzeboev B. Fuzzy-based clustering of epicenters and strong earthquake-prone areas. Environmental Engineering and Management Journal. 2013. Vol. 12, No. 1. pp. 1–10.
12. Gvishiani A. D., Dzeboev B. A., Agayan S. M. O novom podkhode k raspoznavaniyu mest vozmozhnogo vozniknoveniya silnykh zemletryaseniy na Kavkaze (About a new approach to the identification of places of possible violent earthquakes in the Caucasus). Fizika Zemli = Izvestiya. Physics of the Solid Earth. 2013. No. 6. pp. 1–16.
13. Agayan S. M., Bogoutdinov S. R., Dobrovolsky M. N. Discrete Perfect Sets and their application in cluster analysis. Cybernetics and Systems Analysis. 2014. Vol. 50, No. 2. pp. 176–190.
14. Mignan A., Werner M. J., Wiemer S., Chen C.-C., Wu Y.-M. Bayesian estimation of the spatially varying completeness magnitude of earthquake catalogs. Bulletin of the Seismological Society of America. 2011. Vol. 101, No. 3. pp. 1371–1385.
15. Mignan A., Woessner J. Estimating the magnitude of completeness for earthquake catalogs, Community Online Resource for Statistical Seismicity Analysis. 2012.
16. Vorobieva I., Narteau C., Shebalin P., Beauducel F., Nercessian A., Clouard V., Bouin M.-P. Multiscale mapping of completeness magnitude of earthquake catalogs. Bulletin of the Seismological Society of America. 2013. Vol. 103, No. 4. pp. 2188–2202.
17. Wiemer S., Wyss M. Minimum Magnitude of Completeness in Earthquake Catalogs: Examples from Alaska, the Western United States, and Japan. Bulletin of the Seismological Society of America. 2000. Vol. 90, No. 4. pp. 859–869.
18. Artemev M. E., Bune V. I., Kambarov N. Sh. Ispolzovanie dannykh o narusheniyakh izostaticheskogo ravnovesiya dlya vydeleniya seysmoopasnykh zon Krymsko-Kavkazskogo regiona (Use of data about the isostatic equilibrium disturbances for the detachment of eatrhquake zones of Crimea-Caucasus region). Fizika Zemli = Izvestiya. Physics of the Solid Earth. 1972. No. 11. pp. 8–27.
19. Reysner G. I. Geologicheskie metody otsenki seysmicheskoy opasnosti (Geological methods of assessment of seismic hazards). Moscow : Nedra, 1980. 173 p.
20. Printsipy bezopasnosti i tekhnicheskie kriterii dlya podzemnogo zakhoroneniya radioaktivnykh otkhodov vysokogo urovnya aktivnosti. Seriya izdaniy po bezopasnosti (Principles of safety and technical criteria for underground disposal of high-level radioactive wastes. The safety issue series). Vienna: IAEA, 1990. No. 99. 32 p. (in Russian).
21. Bugaev E. G., Kishkina S. B. Metod seysmicheskogo monitoringa territorii obektov atomnoy energetiki na Vostochno-Evropeyskoy platforme (Method of seismic monitoring of territory of nuclear power engineering objects at East-European platform). Problemy vzaimodeystvuyushchikh geosfer : sbornik nauchnykh trudov Instituta Dinamiki Geosfer Rossiyskoy Akademii Nauk (Problems of interacting geospheres : collection of scientific proceedings of Institute of Geosphere Dynamics of Russian Academy of Sciences). Moscow : GEOS, 2009. pp. 147–155.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back