Journals →  Gornyi Zhurnal →  2015 →  #9 →  Back

PHYSICS OF ROCKS AND PROCESSES
ArticleName New observational technique for undermined inaccessible ground surface movement
DOI 10.17580/gzh.2015.09.09
ArticleAuthor Khoruzhaya N. V.
ArticleAuthorData

Author:
Name & Surname: Khoruzhaya N. V.
Company: Donbass State Technical University (Alchevsk, Ukraine)
Work Position: Assistant, Department of Surveying, Geodesy and Geology
Contacts: natasha.horujaya@gmail.com

Abstract

The author presents the patented technique of observation over inaccessible ground surface movements due to undermining by coal-face work in Donbass. Unlike conventional measurement and differential and profile leveling, the developed technique is based on installation of stationary laser directional markers beyond the zone of coal-face work influence while graded screens-benchmarks are installed inside the undermined sites. Initial position (onset of observation) of the measuring equipment set is coordinated with advance of production face in the mine and is shown on the screen as an immobile spot of laser beam. In the course of long-term stationary observation, trajectory of complete vector of ground subsidence is plotted on the screen; based on this trajectory, the ground surface movements (subsidence, horizontal movements) are identified, and grade, horizontal deformation and curvature of the undermined site in time are calculated. The error of determination of movement parameters on the screen is minimized by using nomogram and introducing corrections in formulas of horizontal movements. The relative error of linear parameters is 1/35000. From appraisal of the research findings, the new technique will enable considerable reduction in labor content and improvement of operational conditions of surveying in inaccessible undermined sites. Furthermore, the complete trajectory of surface points will be obtained and, finally, movement parameters of a test ground surface site above advancing production faces will be determined.

keywords Ground surface movement, ground surface undermining, observations, profiles, stationary laser devices, grade screens-benchmarks, complete movement vector trajectory, parameter calculation
References

1. Gavrilenko Yu. N., Papazov N. M., Morozova T. V. Dinamika osedaniy zemnoy poverkhnosti pri bolshoy glubine razrabotki i vysokoy skorosti podviganiya zaboya (Earth surface setting dynamics with deep depth of mining and high rate of face advance). Problemi gіrskogo tisku : zbіrnik naukovikh prats (Problems of rock pressure : collection of scientific proceedings). Donetsk : Donetsk State Technical University, 2000. No. 4. pp. 108–119.
2. Dzhenzlya B. O vliyanii skorosti podzemnoy razrabotki na velichinu deformatsiy zemnoy poverkhnosti (About the influence of underground mining rate on deformation value of Earth surface). Izvestiya Donetskogo gornogo instituta = Bulletin of Donetsk Mining Institute. 1996. No. 1 (3). pp. 78–84.
3. Kolchik A. E. Dinamika smeshcheniy zemnoy poverkhnosti pri otrabotke ugolnykh plastov (Earth surface displacement dynamics during coal layer mining). Problemi gіrskogo tisku : zbіrnik naukovikh prats (Problems of rock pressure : collection of scientific proceedings). Donetsk : Donetsk State Technical University, 2009. No. 17. pp. 14–21.
4. GSTU 101.00159226.001-2003. Pravila pіdrobki budіvel, sporud і prirodnikh obektіv pri vidobuvannі vugіllya pіdzemnim sposobom (State Standard of Ukraine 101.00159226.001-2003. Regulations of building and natural object underworking during the underground mining of coal). Introduced: January 01, 2004. Kiev, 2004. 128 p. (in Ukrainian)
5. Larchenko V. G., Petruk E. G. Grafoanaliticheskiy sposob rascheta sdvizheniy i deformatsiy zemnoy poverkhnosti vo vremeni (Graphic-analytical method of calculation of Earth surface displacements and deformations in time). Izvestiya vuzov. Gornyy zhurnal = Proceedings of Universities. Mining Journal. 1976. No. 8. pp. 45–50.
6. V. G. Larchenko, N. V. Khoruzha. Sposіb viznachennya osіdan і gorizontalnikh zrushen zemnoi poverkhnі na vazhkodostupnikh dіlyankakh (Method of definition of settings and horizontal displacements of Earth surface on the sites, which are difficult to access). Patent UA, No. 25436, IPC G01C 15/02. Applied: March 26, 2007. Published: August 10, 2007. Bulletin No. 12.
7. Larchenko V. G., Khoruzhaya N. V. Primenenie lazernykh priborov dlya nablyudeniy za sdvizheniem i deformatsiey podrabotannoy tolshchi porod (Application of laser devices for observation of displacement and deformation of underworked rock strata). Vestnik Mezhdunarodnoy akademii nauk ekologii i bezopasnosti = Bulletin of International Academy of Sciences of Ecology and Safety. 2008. No. 4, Vol. 13. pp. 38–43.
8. Instruktsiya po nablyudeniyam za sdvizheniem gornykh porod i zemnoy poverkhnosti pri podzemnoy razrabotke rudnykh mestorozhdeniy (Guidance for observations of rock and Earth surface displacement during the underground mining of ore deposits). Moscow : Nedra, 1988. 120 p. (in Russian)
9. Lisitsa I. G., Larchenko V. G. Vertikalnye sdvizheniya i deformatsii gornykh porod nad dvizhushchimsya ochistnym zaboem (Vertical displacements and deformations of rocks over the moving breakage face). Izvestiya vuzov. Gornyy zhurnal = Proceedings of Universities. Mining Journal. 1984. No. 4. pp. 6–8.
10. Larchenko V. G. Protsess sdvizheniy i deformatsiy podrabatyvaemogo massiva gornykh porod (Process of displacements and deformations of underworked rock massif). Materialy Mezhdunarodnogo simpoziuma VIOGEM «Osvoenie mestorozhdeniy mineralnykh resursov i podzemnoe stroitelstvo v slozhnykh gidrogeologicheskikh usloviyakh» (Materials of International symposioum of «VIOGEM» Institute «Mastering of mineral deposits and underground construction in complex hydrogeological conditions»). Belgorod, 2003. pp. 238–244.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back