Журналы →  Gornyi Zhurnal →  2015 →  №6 →  Назад

GEOMECHANICS AND GEODYNAMICS
Название Continuous seismic monitoring at rockburst-hazardous deposits in the Norilsk area
DOI 10.17580/gzh.2015.06.07
Автор Nagovitsin Yu. N., Kakoshina L. V., Rodionova E. V., Mulev S. N.
Информация об авторе

Author 1:
Name & Surname: Nagovitsin Yu. N.
Company: Polar Division of PJSC “MMC “NORILSK NICKEL” (Norilsk, Russia)
Work Position: Head of Geotechnology Improvement Department, Center for Geodynamic Safety
Contacts: phone: +7 (3919) 37-19-78


Author 2:
Name & Surname: Kakoshina L. V.
Company: Polar Division of PJSC “MMC “NORILSK NICKEL” (Norilsk, Russia)
Work Position: Head of Seismic Monitoring Department, Center for Geodynamic Safety


Author 3:
Name & Surname: Rodionova E. V.
Company: Polar Division of PJSC “MMC “NORILSK NICKEL” (Norilsk, Russia)
Work Position: Deputy Head of Seismic Monitoring Department, Center for Geodynamic Safety


Author 4:
Name & Surname: Mulev S. N.
Company: VNIMI (Saint-Petersburg, Russia)
Work Position: Head of Geophysical Research Laboratory

Реферат

The article describes the seismic monitoring system deployed in the rockburst-hazardous mines of the Polar Division of Norilsk Nickel and the rockbursting countermeasures aimed at safe copper-nickel ore mining at the Talnakh and Oktyabrsky deposits. The issues of scientific relevance, latter-day organizational, methodical and technical support, efficiency and ranges of further improvement and progression of the monitoring system and rockbursting countermeasures are discussed. In spotlight are the detection, mapping and forecasting of rockburst-hazardous zones for the purpose of selection and advance implementation of rockbursting countermeasures, and a detailed description is devoted to the method of stress relaxation in rock mass by means of destressing drilling. The recommended parameters of the destressing drilling are validated and presented: inclination, spacing and orientation of drill holes relative to the dip and strike of an ore body. The authors emphasize the importance and essentiality of the scientific supervision and technical support of the geodynamic safety system deployed in the Norilsk area mines, and its updating and improvement.

Ключевые слова Rockburst-hazardous deposits, seismic monitoring, seismically active zones, underground mines, geodynamic safety, observation network, rock mass stress state, rockburst hazard prediction, relief drill holes
Библиографический список

1. Riznichenko Yu. V. Problemy seysmologii. Izbrannye trudy (Seismology problems. Selected proceedings). Moscow : Nauka, 1985. 408 p.
2. Petukhov I. M., Smirnov V. A., Vinokur B. Sh., Dalnov A. S. Geofizicheskie issledovaniya gornykh udarov (Geophysical researches of rock bumps). Moscow : Nedra, 1975. 132 p.
3. Malovichko A. A., Dyagilev R. A., Shulakov D. Yu., Kustov A. K. Monitoring tekhnogennoy seysmichnosti na rudnikakh i shakhtakh Zapadnogo Urala (Monitoring of anthropogenic seismicity at mines and shafts of Western Urals). Gornaya geofizika : materialy Mezhdunarodnoy konferentsii (Mining geophysics : materials of International Conference). Saint Petersburg, 1998. 147–151 pp.
4. Lomakin V. S., Grigorovich S. V., Potekhin R. P., Khalevin N. I. O svyazi obema ochagovoy zony razrusheniya s seysmicheskoy energiey gornogo udara (About the connection of volume of focal destruction zone with seismic energy of rock bump). Geologiya i geofizika = Russian Geology and Geophysics. 1989. No. 5. pp. 129–132.
5. Baranov S. V., Vinogradov A. N., Nikolaeva S. B., Petrov S. I. Seysmichnost Kolskogo poluostrova po instrumentalnym dannym (Seismicity of Kola Peninsula according to instrumental data). Sovremennye metody obrabotki i interpretatsii seysmologicheskikh dannykh : materialy VI Mezhdunarodnoy seysmologicheskoy shkoly (Modern methods of processing and interpretation of seismological data : materials of the VI International seismological school). Obninsk : Geological Service of Russian Academy of Sciences, 2011. pp. 47–51.
6. Voinov K. A., Krakov A. S., Lomakin V. S., Khalevin N. I. Seysmologicheskie issledovaniya gornykh udarov na Severouralskikh mestorozhdeniyakh boksitov (Seismological investigations of rock bumps on North-Urals bauxite deposits). Fizika Zemli = Izvestiya. Physics of the Solid Earth. 1987. No. 10. pp. 96–104.
7. Ukazaniya po bezopasnomu vedeniyu gornykh rabot na Talnakhskom i Oktyabrskom mestorozhdeniyakh, sklonnykh i opasnykh po gornym udaram (Regulations of safe mining at Talnakh and Oktyabrskoe deposits, liable and hazard to rock bumps). Norilsk — Saint Petersburg, 2007. 99 p. (in Russian).
8. Kreyter V. M. Struktury rudnykh poley i mestorozhdeniy (Structures of ore fields and deposits). Moscow : Gosgeoltekhizdat, 1956. 172 p.
9. Chernyshev S. N. Treshchiny gornykh porod (Rock fissures). Moscow : Nauka, 1983. 240 p.

Полный текст статьи Continuous seismic monitoring at rockburst-hazardous deposits in the Norilsk area
Назад