Journals →  Gornyi Zhurnal →  2015 →  #1 →  Back

ENVIRONMENTAL PROTECTION
ArticleName Technogenic biochemical cadmium province in Krasnoyarsk and the city neighborhood
DOI 10.17580/gzh.2015.01.14
ArticleAuthor Strimzha T. P., Samorodsky P. N., Neustroeva M. V., Fertikov A. I.
ArticleAuthorData

Author 1:
Name & Surname: Strimzha T. P.
Company: Institute of Mining, Geology and Geotechnology, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
Work Position: Assistant Professor
Scientific Degree: Candidate of Geological and Mineralogical Sciences
Contacts: e-mail: strimja@yandex.ru

 

Author 2:
Name & Surname: Samorodsky P. N.
Company: Institute of Mining, Geology and Geotechnology, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
Work Position: Assistant Professor
Scientific Degree: Candidate of Geological and Mineralogical Sciences

 

Author 3:
Name & Surname: Neustroeva M. V.
Company: Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University (Krasnoyarsk, Russia)
Work Position: Assistant Professor
Scientific Degree: Candidate of Agricultural Sciences

 

Author 4:

Name & Surname: Fertikov A. I.
Company: Institute for Economics, Management and Ecosystem Exploitation (Krasnoyarsk, Russia)
Work Position: Postgraduate

Abstract

The article reviews ecological-geochemical analysis of soil, vegetation, air, bottom sediments and dust emissions in Krasnoyarsk and the city neighborhood. The analysis data confirm generation of biochemical cadmium province as a consequence of emission, discharge and accumulation of heavy metals due to various production activities, including mineral mining and processing, within the 80-year period of industrial development of the region. The qualitative and quantitative characteristics of the technogenic, i.e. industrially generated, biochemical cadmium province are specified by assessing actual cadmium content in samples by means of atomic emission spectral analysis and, then, comparing the estimates with the abundance ratio and background concentrations in the region. The local conditions and other factors contributing to accumulation of cadmium and other metals are identified, namely, high CO2 emissions from coal combustion at Thermal Power Stations 1, 2 and 3; high air humidity and the increased ionic radius of cadmium. Stating the technogenic geochemical cadmium anomaly in the residential area and its influence on the regional biosphere, the authors deem it wise to continue the relevant research.

keywords Rocks, cadmium, abundance ratio, soil, snow, bottom sediments, atomic emission spectral analysis, technogenic biochemical province
References

1. Minakov A. N., Chernenko N. Ya. Osobennosti zagryazneniya pochvennogo pokrova goroda Krasnoyarska tyazhelymi metallami i ftorom (Peculiarities of contamination of Krasnoyarsk top-soil by heavy metals and fluor). Problemy ispolzovaniya i okhrany prirodnykh resursov Tsentralnoy Sibiri. Vypusk 3 (Problems of research and protection of natural resources of Central Siberia. Issue 3). Krasnoyarsk : Kransoyarsk Scientific-Research Institute of Geology and Minerals, 2011. pp. 104–107. 

2. Miroshnikov A. E., Stimzha T. P., Kochneva N. A. et al. Otsenka territorialnogo ekologicheskogo ravnovesiya Tsentralnoy Sibiri (Assessment of territorial ecological equilibrium of Central Siberia). Krasnoyarsk, 2003. 191 p. 

3. Strimzha T. P., Samorodskiy P. N., Neustroeva M. V. et al. Zakonomernosti raspredeleniya khimicheskikh elementov v pochvakh goroda Krasnoyarska (Regularities of distribution of chemical elements in Krasnoyarsk soils). Geografiya, istoriya i geoekologiya na sluzhbe nauki i innovatsionnogo obrazovaniya (Geography, history and geoecology for science and innovation education). Krasnoyarsk, 2012. Iss. 7. pp. 109–113. 

4. Li L. et al. Release of cadmium, copper and lead from urban soils of Copenhagen. Environmental Pollution 187 (2014) 90–97. 

5. Alekseenko V. A. Ekologicheskaya geokhimiya (Ecological geochemistry). Moscow : Logos, 2000. 627 p. 

6. Perelman A. I. Geokhimiya: uchebnoe posobie (Geochemistry: tutorial). Moscow : Vysshaya shkola, 2003. 191 p. 

7. Syso A. I. Zakonomernosti raspredeleniya khimicheskikh elementov v pochvoobrazuyushchikh porodakh i pochvakh Zapadnoy Sibiri (Regularities of distribution of chemical elements in soil-formation rocks and soils of Western Siberia). Novosibirsk : Publishing House of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 2007. 274 p. 

8. Ivanov V. V. Ekologicheskaya geokhimiya elementov (Ecological geochemistry of elements). Moscow : Ekologiya, 1997. Book 5. 

9. Voytkevich G. V., Kokin A. V., Miroshnikov A. E., Prokhorov V. G. Spravochnik po geokhimii (Geochemistry reference book). Moscow : Nedra, 1990. 480 p. 

10. Strimzha T. P., Neustroeva M. V., Perfilova O. Yu. et al. Otsenka atmosfernogo vozdukha goroda Krasnoyarska po snegovomu pokrovu (Assessment of atmospheric air of Krasnoyarsk by snow cover). Vestnik Krasnoyarskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta imeni V. P. Astafeva = Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University. 2012. Iss. 1. pp. 319–327. 

11. Yaroshevskiy A. A. Problemy sovremennoy geokhimii. Konspekt lektsiy, prochitannykh v Institute Geokhimii i Analiticheskoy Khimii imeni V. I. Vernadskogo (Rossiyskoy Akademii Nauk) v zimnem semestre 2003–2004 (Problems of modern geochemistry. Summary of lections, read in Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (Russian Academу of Sciences) in winter semester 2003–2004). Available at: http://geo.web.ru/ (accessed: august 22, 2014). 

12. Strimzha T. P., Fertikov A. I. Osobennosti mikroelementnogo sostava pochv Nikolaevskoy sopki (Peculiarities of microelement composition of Nikolaevskaya hill soils). Vestnik Krasnoyarskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta imeni V. P. Astafeva = Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University. 2012. Iss. 1. 

13. Neustroeva M. V., Strimzha T. P., Kuligina T. G. Akkumulyatsiya tyazhelykh metallov rasteniyami poligona landshaftno-ekologicheskogo monitoringa «Dolgaya Griva» (Accumulation of heavy metals by plants of the ground of landscape-ecological monitoring «Dolgaya Griva»). Geografiya i ekologiya na sluzhbe nauki i innovatsionnogo obrazovaniya (Geography and ecology for science and innovation education). Krasnoyarsk : Krashnoyarsk State Polytechnical University, 2014. pp. 95–100.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back